Alimenty – Zielona Góra

rodzic z dzieckiemW ramach świadczonych usług prowadzimy sprawy w zakresie alimentów w Zielonej Górze. Obowiązek alimentacyjny jest pojęciem, które występuje w polskim prawie i dotyczy konieczności dostarczania środków utrzymania określonym osobom – w określonych sytuacjach. Obejmuje zarówno zobowiązania między rodzicami a dziećmi, jak i między małżonkami. Obowiązek ten może być także nałożony sądownie na dorosłe dzieci – jeśli dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, a ich rodzice nie mają pieniędzy na swoje utrzymanie. Jako kancelaria świadcząca usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego w Zielonej Górze zajmujemy się sprawami o alimenty związanymi z ich:

  • ustaleniem,
  • podwyższeniem,
  • obniżeniem.

Jeżeli są Państwo rodzicami małoletnich dzieci i nie mają Państwo ustalonego obowiązku alimentacyjnego lub nie zgadzają się z przekazywaną przez drugiego rodzica kwotą, istnieje możliwość umówienia się do nas na spotkanie, podczas którego szczegółowo omówimy wszystkie możliwości ustalenia stałych świadczeń alimentacyjnych. Takie okoliczności, jak m.in. pozostawanie bez pracy przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów czy też ukrywanie przez nią dochodów, nie stanowią dla nas problemu w uzyskaniu środków. Należy pamiętać, że liczą się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, a nie faktycznie wykazywane dochody.

Profesjonalna pomoc w sprawach o podwyższenie i obniżenie alimentów

Wraz z wiekiem dziecka, koszty jego utrzymania rosną. Jeżeli minął już pewien czas od orzekania o poprzednich alimentach i zmianie uległy okoliczności ich ustalenia, warto wystąpić o ich podwyższenie. Jeżeli nie minął wskazany okres, lecz zmieniły się okoliczności, wzrosły koszty utrzymania dziecka lub zmalały Państwa dochody – również zaproponujemy sprawę o podwyższenie alimentów. Do przeprowadzenia takiego postępowania będą potrzebne imienne faktury potwierdzające poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Jeżeli kupują Państwo dziecku odzież, sprzęty sportowe, kosmetyki, lekarstwa itd. warto poprosić o fakturę. Obecnie sądy co do zasady nie uwzględniają paragonów zakupowych, ale i tu możemy pomóc. Faktura imienna pozwala udowodnić w sądzie faktyczny koszt utrzymania dziecka. Dla naszych Klientów przygotowujemy profesjonalne pod względem merytorycznym i formalnym pozwy o podwyższenie alimentów. Zwracamy szczególną uwagę na sporządzenie właściwego uzasadnienia i dostarczenie rzetelnych wniosków dowodowych. Wszystkie te działania mają zasadniczy wpływ na przebieg sprawy i wyrok sądu. Są to jednocześnie działania, które zwykle trudno podjąć osobom nie znającym przepisów oraz szukającym takich informacji na własną rękę w Internecie.

Jako kancelaria, która zajmuje się różnymi sprawami rodzinnymi, w tym rozwodami w Zielonej Górze, pomagamy naszym Klientom również w przypadku trudności w realizacji obowiązku alimentacyjnego. W sytuacji, gdy są Państwo zobowiązani do płacenia alimentów, a sytuacja życiowa spowodowała, że nie mają Państwo takiej możliwości – odradzamy popadanie w długi i oferujemy pomoc w wystąpieniu do sądu o obniżenie alimentów. Działanie to pozwoli przede wszystkim uniknąć egzekucji komorniczej. Pomagamy również w egzekucji alimentów, którą można prowadzić nie tylko z wynagrodzenia, ale także z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Wsparcie alimentacyjne dorosłych dzieci

Osobnym tematem, w którym specjalizuje się nasza kancelaria, są alimenty na dorosłe dzieci. Jeżeli ukończyły one 18 rok życia, ale cały czas się uczą i nie osiągnęły jeszcze możliwości samodzielnego utrzymania, przysługują im alimenty od obojga rodziców. Głównym kryterium jest zatem sytuacja materialna pełnoletniego dziecka, nie zaś osiągnięcie przez niego pełnoletności. Co więcej, dziecko może również pracować, jednak nie musi to oznaczać, że jest w stanie pokryć samodzielnie wszystkie koszty swojego utrzymania. Wtedy także przysługują mu alimenty.

Oferujemy pełne wsparcie w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Dotyczy to również rodziców, którzy nie są w stanie realizować go wobec dorosłych dzieci ze względu na trudną sytuację materialną – zaś istnieją przesłanki ku temu, że nie chcą się one usamodzielnić. W takich przypadkach rodzic musi m.in. dostarczyć do sądu konkretne dowody, które potwierdzają taki stan rzeczy. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu obu stron. Każda sprawa to dla nas indywidualna historia Klienta, która wymaga szacunku i podjęcia działań, które umożliwią mu realizację jego celów.

Takie podejście towarzyszy nam niezależnie od tego, czy zajmujemy się alimentami, separacjami czy np. sprawami spadkowymi w Zielonej Górze. Pozwala nam to analizować każdą sprawę z jeszcze szerszej perspektywy, realnie przedstawiać sytuację Klientom, zwracać im uwagę na wszelkie potencjalne scenariusze oraz wybierać przede wszystkim takie rozwiązania, które mają największe szanse na powodzenie. Ze swojej strony proponujemy pomoc w zgromadzeniu dokumentów, które ułatwią wygranie procesu i zasądzenie satysfakcjonujących alimentów. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie spraw dotyczących alimentów w Zielonej Górze.