Rozdzielność majątkowa – Zielona Góra

dłonie i monetyZajmujemy się sprawami dotyczącymi rozdzielności majątkowej w Zielonej Górze. Warto zacząć od tego, że pomiędzy małżonkami może istnieć tylko jeden ustrój majątkowy. Oznacza on zbiór zasad, którym podlegają ich stosunki majątkowe. Zasady te porządkują przede wszystkim kwestie związane z odpowiedzialnością za długi współmałżonka, podziałem majątku w przypadku rozwodu oraz dostępem współmałżonka do przedmiotów z majątku i pieniędzy z dochodów drugiego współmałżonka. Wraz z zawarciem małżeństwa automatycznie powstaje między małżonkami tzw. wspólność ustawowa, czyli wspólność majątkowa małżeńska.

Przyszli małżonkowie mogą jej zapobiec – podpisując u notariusza intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską. Rozdzielność majątkową można też ustalić po zawarciu małżeństwa. Jeżeli chcą Państwo dokonać podziału majątku wspólnego, a są Państwo w związku małżeńskim, konieczne będzie zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Możliwe jest to na kilka sposobów, mianowicie poprzez:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, jeżeli jest zgoda obu stron,
  • rozwód,
  • separację,
  • zniesienie wspólności majątkowej przed sądem.

Jeżeli żyją Państwo w separacji, możliwe jest ustanowienie rozdzielności przed Sądem Rejonowym, nawet jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Takie rozwody w Zielonej Górze prowadzimy, jeśli perspektywy na szybkie zakończenie sprawy są małe, a Klientowi zależy np. na zaciągnięciu kredytu lub dokonaniu podziału majątku przed uzyskaniem rozwodu. Podział majątku jest bowiem możliwy dopiero wtedy, gdy między małżonkami nie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

W czym jeszcze pomagamy?

Sprawy o podział majątku to skomplikowane i długotrwałe procesy. Wynika to z faktu, iż często wymagają dokonania np. wyceny mieszkania przez biegłych rzeczoznawców. Jeżeli jednak są Państwo zgodni co do wartości poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, to wykonywanie wycen nie będzie konieczne, a to pozwoli przyśpieszyć moment zakończenia sprawy. W trakcie tego typu postępowań możliwe jest również rozliczenie nakładów i wydatków. Dotyczą one sytuacji, w których np. jeden z małżonków sprzedał mieszkanie, którego był właścicielem, a uzyskane środki przeznaczył na budowę wspólnego domu lub zakup innego mieszkania.

Dość częstym problemem, z którym  spotykamy się jako kancelaria zajmującą się różnymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego w Zielonej Górze, jest podział majątku obciążonego kredytem bankowym, np. hipotecznym. Dla rozstających się małżonków nieruchomość jest często najbardziej cennym elementem ich majątku wspólnego. Podział ten jest jak najbardziej możliwy – zabezpieczamy Klientów, aby w sytuacji, gdy nie chcą pozostać w zadłużonym mieszkaniu, zostali zwolnieni z kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny w sytuacji rozwodu może bowiem zostać przejęty przez jedną ze stron. Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług dotyczących rozdzielności majątkowej w Zielonej Górze. Zadbamy o to, aby mieli Państwo poczucie, że Państwa sprawy są w dobrych rękach.