Rozwody – Zielona Góra

rozwódNasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi dotyczące rozwodów w Zielonej Górze. Decyzja o rozstaniu jest jedną z najtrudniejszych w życiu, zwłaszcza jeśli mają Państwo wspólne dzieci, majątek do podziału lub też inne zobowiązania. Jej podjęcie wymaga czasu i rozważenia różnych alternatyw. Czasami jednak rozstrzygnięcie problemu nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Jeżeli borykają się Państwo z podjęciem decyzji o rozwodzie najlepiej umówić się do nas na poradę. Oferujemy bowiem doradztwo prawne w Zielonej Górze.

Podczas spotkania w kancelarii omawiamy wszystkie kwestie dotyczące rozwodu (ewentualnie separacji), władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia kontaktów z dziećmi i podziału majątku po rozstaniu. Wspólnie rozważamy, czy warto podjąć decyzję o rozwodzie z orzekaniem o winie, czy bez. To właśnie od tej kwestii w głównej mierze zależy długość postępowania rozwodowego. Jeżeli zdecydują się Państwo na rozwód, możemy reprezentować Państwa interesy w trakcie procesu. Warto dodać, że w sytuacjach tego wymagających przeprowadzamy negocjacje między małżonkami, dotyczące ustalenia warunków rozwodu.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • pierwsza porada (wliczona w cenę honorarium za postępowanie rozwodowe),
  • sporządzenie pozwu, przesłanie go do Państwa akceptacji, sporządzenie listy dokumentów, które muszą Państwo dostarczyć,
  • reprezentowanie Państwa na rozprawach,
  • sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania,
  • zamówienie odpisu wyroku lub wyroku z uzasadnieniem,
  • w razie potrzeby możemy podjąć się także reprezentowania w sprawie apelacyjnej po wydaniu wyroku rozwodowego.

Kompleksowa pomoc w przypadku rozwodów i separacji

Naszym Klientom oferujemy również wsparcie prawne w przypadku separacji. Ma ona miejsce wówczas, gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, ale nie jest jeszcze zupełny. W przypadku małżonków, którzy mają małoletnie dzieci oraz w sytuacji, gdy jeden z nich nie wyraził zgody na separację, do jej orzeczenia niezbędny jest proces sądowy. Podobnie jak przy rozwodach – zapewniamy fachowe doradztwo dotyczące sytuacji małżonków oraz prawnych możliwości rozwiązania sytuacji problemowych. Warto podkreślić, że separacja również wymaga uzgodnienia kwestii dotyczących m.in. opieki nad dziećmi, świadczeń alimentacyjnych, zasad korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jako kancelaria prowadząca różnorodne sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Zielonej Górze – mamy bogate doświadczenie ułatwiające nam precyzyjne przygotowywanie strategii postępowania, które mają największe szanse na powodzenie. Z tego samego powodu zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc w przypadku rozwodów i separacji. W razie konfliktu między małżonkami zajmujemy się także sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca jego zamieszkania.

Wiemy, że rozwody i separacje są traumą dla każdej rodziny, a zwłaszcza dla dzieci. Przybiera ona jeszcze większe rozmiary, gdy małżonkowie nie potrafią osiągnąć porozumienia w kwestiach związanych z dziećmi. Jesteśmy również po to, aby uświadamiać naszych Klientów, jakie skutki prawne wiążą się z brakiem odpowiedniej strategii rozwodowej. Zależy nam na polubownym rozwiązywaniu ewentualnych sporów i osiąganiu kompromisów. Jednocześnie rozumiemy, że każda ze stron ma swoje racje. Zgodnie z etyką prawniczą każdą sprawę prowadzimy z największym zaangażowaniem i rzetelnością, zgodnie z interesem Klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dotyczących rozwodów w Zielonej Górze. Dołożymy starań, aby nasza współpraca spełniła Państwa oczekiwania.