Blog

gazety

podział majątku
08-02-2024

Czy przy konkubinacie możliwy jest podział majątku?

Konkubinat, czyli nieformalna forma związku dwojga osób, od lat budzi wiele kontrowersji i pytań dotyczących praw i obowiązków wynikających z takiego układu. 

testament
03-11-2023

Jak napisać testament?

Decyzja o spisaniu testamentu często jest odkładana w czasie. Niemniej w wielu przypadkach, im wcześniej ureguluje się sprawy majątkowe w razie ewentualnej śmierci, tym lepiej. Dzięki temu nie tylko można zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych, ale przede wszystkim uniknąć rodzinnych sporów. Jak sporządzić taki dokument? Dla tych, którzy zadają sobie to pytanie, przygotowaliśmy niniejszy artykuł.

prawo jazdy
08-08-2023

Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Prawo jazdy to dokument, który umożliwia nam prowadzenie pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Niestety, czasem zdarza się, że ta ważna legitymacja zostaje odebrana przez organy ścigania. Co wtedy zrobić, aby odzyskać utracone uprawnienia? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć odpowiedzi na to pytanie.

rozwód
03-05-2023

W jakich sytuacjach uzyskanie rozwodu jest niemożliwe?

Wydawać by się mogło, że złożenie pozwu o rozwód wystarczy, by go uzyskać. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisami rozwód może zostać zasądzony wyłącznie w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Istnieją jednak przesłanki przemawiające za tym, by sąd odmówił rozwiązania małżeństwa. Co się do nich zalicza?

smutny mężczyzna
03-02-2023

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Popadnięcie w długi może być prostsze, niż się wydaje. Niekiedy tylko jedna sytuacja życiowa może spowodować, że dana osoba stanie się zupełnie niewypłacalna. Mowa tu na przykład o chorobach, nagłej utracie pracy i wielu innych czynnikach. Narastające zobowiązania spędzają sen z powiek niejednej osobie. Powodują jednocześnie mnóstwo stresu

młotek i obrączki
13-12-2022

Kiedy wina współmałżonka jest istotna przy rozwodzie?

Choć rozwodzącym się małżonkom często udaje się uzyskać rozwód bez orzekania o winie, istnieją sytuacje, w których jedna lub obie strony dążą do rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie. W jakich sytuacjach wina współmałżonka będzie istotna przy rozwodzie.

palmy
03-11-2022

Czy ślub brany za granicą będzie ważny w Polsce?

Myśląc o ślubie branym za granicą tak naprawdę mamy do czynienia z szeregiem bardzo różnych przypadków: ślubu w ambasadzie lub konsulacie Polski, ślubu przed urzędnikami innego państwa, małżeństwa zawieranego z obcokrajowcem lub tego zawartego przez parę obywateli Rzeczypospolitej. Każda z tych sytuacji jest inna i każda nakłada na nas inne obowiązki. Kiedy

obrażone dziecko
09-02-2022

Rozwód a prawo do opieki nad dziećmi. Co warto wiedzieć?

Rozwód to wyjątkowo trudne doświadczenie nie tylko dla obojga partnerów, lecz także dla ich dzieci. Ich dobro powinno być zatem na pierwszym miejscu i wszelkie ustalenia powinny zmierzać do jak najlepszego rozstrzygnięcia kwestii opieki nad nimi. Kto zatem podejmuje takie ustalenia i komu należy się prawo do opieki nad dziećmi po rozwodzie?

podpisywanie aktu własności nieruchomości
01-12-2021

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Bycie współwłaścicielem nieruchomości powoduje znaczne problemy z rozporządzaniem własnym majątkiem. Z zasady współwłaściciele muszą partycypować w kosztach związanych np. z utrzymaniem nieruchomości, jednak w praktyce różnie układają się stosunki pomiędzy kilkoma właścicielami jednej nieruchomości. Podpowiadamy, jak można znieść współwłasność nieruchomości i jakie wiążą się z tym korzyści.

prawnik
28-10-2021

Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Intercyza źle się kojarzy, wydaje się wielu osobom kłócić z ideą małżeństwa, które oparte powinno być na miłości, wzajemnym zaufaniu i wspólnocie majątkowej. Mimo to do naszej kancelarii trafia coraz większa liczba par celem podpisania umowy przedmałżeńskiej. Dlaczego warto ją podpisać? Kiedy będzie ona dobrym krokiem

mediator
15-10-2021

Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

Mediacja to sposób na różnego rodzaju spory. Coraz częściej bezstronny, neutralny mediator uczestniczy w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy mającymi się rozejść małżonkami. Dotyczy to nie tylko samego rozwodu oraz ewentualnego odstąpienia od decyzji o rozstaniu, ale także podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Wyjaśniamy, czym jest mediacja i czy warto zdecydować się na to rozwiązanie.

rozdarte klucze
04-10-2021

Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Rozwód wiąże się z koniecznością podziału zgromadzonego podczas trwania małżeństwa majątku. Często w jego skład wchodzi prowadzona przez jednego lub oboje współmałżonków firma, która jest źródłem dochodu. Jak podzielić przedsiębiorstwo w związku z rozwodem. Jest kilka możliwości podziału majątku firmowego, z których można skorzystać. Wyjaśniamy, w jaki sposób najczęściej

haker
02-10-2021

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Coraz częściej mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Dochodzi do niego zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i prywatnym, co skutkuje nie tylko niepotrzebnym stresem, ale także szkodą majątkową oraz innymi zagrożeniami, na które nie musimy się godzić. Dowiedz się, czym są dobra osobiste i w jaki sposób można je naruszyć.

obrażeni ludzie
09-08-2021

Różnice między rozwodem a separacją

Pary, między którymi się nie układa w małżeństwie, planują formalne zakończenie związku. Mają do wyboru rozwód i separację. Często jednak nie widzą różnicy między pojęciami i nie są w stanie określić, w jakich sytuacjach powinni rozważyć każdą z instytucji. Rozpad pożycia nie zawsze powinien być definitywny. Warto niekiedy go „zawiesić”, by po pewnym czasie wrócić

gotówka
11-06-2021

Czy alimenty wliczane są do dochodu?

Zgodnie z Ustawą o PIT, alimenty są wliczane do dochodu, choć w praktyce istnieje od tego kilka wyjątków. Jakich dokładnie i kiedy takiego świadczenia nie trzeba ujmować w deklaracji PIT?

kobieta i mężczyzna
15-04-2021

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zawarcie związku małżeńskiego to moment, w którym dwoje ludzi staje się jednością – nie tylko w kwestii wspierania się wzajemnie czy stania się rodziną, ale także w kwestiach majątkowych. Ślub wnosi bowiem do związku także wspólność majątkową (o ile małżonkowie nie podpisali intercyzy), co oznacza, że od tej pory wszelkie dobra materialne stają się ich wspólną

spór o spadek
04-02-2021

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Kiedy umiera bliska osoba, powstaje pytanie o to, co zrobić ze zgromadzonym przez nią majątkiem. Sytuacja staje się problematyczna, jeżeli zmarły nie zostawił po sobie testamentu. Wówczas nie jest bowiem do końca jasne, jaka dokładnie była jego wola. Jest to jedna z przyczyn powstawania sporów spadkowych. Każdy, kto rości sobie prawo

kłótnia
22-12-2020

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest, po śmierci najbliższych, jednym z najtrudniejszych momentów w życiu. Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeśli tylko między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jedną z najważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych jest ustalenie, czy któryś z małżonków ponosi

alimenty
13-10-2020

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Obowiązek utrzymania dziecka, łożenia na jego potrzeby mają oboje rodzice. Gdy dochodzi do ich rozstania statystycznie częściej, nieletni zostają przy matkach, jednak są również sytuacje odwrotne. Pojawia się wówczas obowiązek alimentacyjny dla drugiego rodzica. W niektórych przypadkach byli partnerzy porozumiewają się pomiędzy sobą co do ich wysokości,

gotówka
07-01-2020

Alimenty na dziecko krok po kroku

Alimenty to obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, które mogą wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Zasady świadczeń alimentacyjnych regulowane są Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obowiązkiem alimentacyjnym, rodzice są zobowiązani do

rodzice u adwokata
07-03-2019

Ustalenie ojcostwa w sądzie. Jak to wygląda?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ustalenie ojcostwa w sądzie to jeden ze sposobów ustalenia ojcostwa. Można z niego skorzystać, jeśli nie zachodzi domniemanie, że ojcem jest mąż matki. Z żądaniem ustalenia ojcostwa może wystąpić matka lub domniemany ojciec dopóki