Czy ślub brany za granicą będzie ważny w Polsce?

plaża

Myśląc o ślubie branym za granicą tak naprawdę mamy do czynienia z szeregiem bardzo różnych przypadków: ślubu w ambasadzie lub konsulacie Polski, ślubu przed urzędnikami innego państwa, małżeństwa zawieranego z obcokrajowcem lub tego zawartego przez parę obywateli Rzeczypospolitej. Każda z tych sytuacji jest inna i każda nakłada na nas inne obowiązki. Kiedy ślub brany za granicą będzie automatycznie uznany w Polsce, a kiedy, aby tak się stało, musisz dopełnić dodatkowych obowiązków?

Ślub w konsulacie lub ambasadzie. Ważność w Polsce

Ślub przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej (czyli przedstawicielem placówki dyplomatycznej zlokalizowanej poza terytorium RP) może zawrzeć para obywateli RP. Aby to zrobić konieczne będzie złożenie dwóch wizyt i dopełnienie niezbędnych formalności. Przygotowując dokumentację, można skorzystać z pomocy adwokata, aby mieć pewność, że o wszystko zadbaliśmy. Ślub zawarty przed Konsulem RP będzie ważny na terenie Polski i nie wymaga już później dodatkowych działań ze strony małżonków: wszystkie dokumenty są przekazane do warszawskiego urzędu stanu cywilnego, gdzie taki ślub jest zarejestrowany.

Uznanie małżeństwa zawartego za granicą

Małżeństwa zawarte poza granicami w innym trybie (np. z partnerem cudzoziemcem) mogą być uznane w Polsce po dopełnieniu formalności i przedstawieniu dokumentacji tj. dowodów zawarcia ślubu i niezbędnych tłumaczeń oraz wniesieniu opłat. Jeśli małżeństwo będzie zgodne z przepisami polskiego prawa, będzie mogło zostać wpisane do rejestru.

W przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji małżeństwa w Polsce warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokaci pracujący w naszej kancelarii chętnie pomogą w tej oraz innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.