Sprawy spadkowe – Zielona Góra

adwokat przed laptopemJako kancelaria z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym spraw spadkowych w Zielonej Górze. Prawo cywilne to zbiór przepisów i norm, które regulują niemalże wszystkie aspekty codziennego życia – można powiedzieć, że każda aktywność jest określona w obowiązujących przepisach. Podejmowanie czynności życia codziennego rodzi skutki, jednak nie wymaga wsparcia specjalisty. Jest ono jednak konieczne chociażby w przypadku spraw spadkowych. Nasza specjalistyczna wiedza pozwala Klientom osiągnąć zamierzony cel i skutek prawny, a przy tym wykonać wszelkie kroki zgodnie z literą prawa.

Oferujemy fachowe doradztwo dotyczące spadków oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach spadkowych. Mają one miejsce w sytuacjach, gdy w skład tzw. masy spadkowej wchodzą nieruchomości, kwoty pieniężne na rachunkach bankowych lub rzeczy spadkodawcy, mające określoną wartość, takie jak np. samochód czy dzieła sztuki. Aby spadkobierca mógł zarządzać spadkiem – potrzebuje potwierdzenia nabycia spadku. Składamy wówczas do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z niezbędną dokumentacją, która potwierdza fakt bycia spadkobiercą. Ponadto doradzamy Klientom, jak prawidłowo sporządzić testament oraz jak go podważyć w przypadku nieuczciwego podziału spadku.

Udzielamy porad we wszystkich aspektach dotyczących podziału masy spadkowej. Jest to kolejny etap postępowania, po otrzymaniu sądowego poświadczenia nabycia spadku. W sytuacji, gdy spadkobierców jest wielu i nie są oni zgodni co do podziału majątku spadkodawcy – cała procedura jest utrudniona, trwa dłużej i nierzadko bywa źródłem wielu kłótni w gronie rodzinnym. Zdarza się, że dochodzi do tego ubieganie się o tzw. zachowek przez krewnych, którzy zostali wykluczeni w testamencie lub w sytuacji, gdy nie został on sporządzony. Łatwo sobie wyobrazić, że profesjonalna pomoc, uzyskana od osoby bezstronnej, która nie jest zaangażowana emocjonalnie, jest wówczas naprawdę niezbędna. Mają Państwo wtedy pewność, że wszystkie istotne kwestie zostały wzięte pod uwagę.

Jakie inne sprawy z zakresu prawa cywilnego prowadzimy?

Oprócz spadków zajmujemy się szeregiem różnych spraw dotyczących prawa cywilnego. To jedna z kluczowych dziedzin prawa, a zarazem bardzo rozległy obszar dotyczący stosunków majątkowych i niemajątkowych pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami, które występują w obrocie prawnym. Obejmuje m.in. sprawy rozstrzygane w sądach rodzinnych oraz sądach pracy. Są to np. postępowania dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej, rozwiązania małżeństwa, odszkodowań za mobbing czy odwołań od bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto zaznaczyć, że w sprawach karnych, w których zajmujemy się reprezentowaniem przed sądem w Zielonej Górze, przeważa interes społeczny. Służą one rozwiązaniu spraw osób, które naruszyły prawo i na które należy nałożyć odpowiednie sankcje karne. W sprawach cywilnych dominuje interes prywatny każdej ze stron. Na stronach spoczywa także odpowiedzialność za dostarczenie do sądu odpowiednich dowodów. Fachowa pomoc odgrywa tutaj ogromną rolę, gdyż odpowiednie przygotowanie stron do postępowania wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. W ramach prawa cywilnego prowadzimy m.in.:

  • sprawy o zapłatę należności – które wynikają z umów,
  • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
  • postępowania z zakresu wyłączenia współwłasności nieruchomości,
  • sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości,
  • sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
  • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Czym jeszcze zajmuje się nasza kancelaria?

Zajmujemy się także sprawami o eksmisję. Konflikty dotyczące własności nieruchomości również budzą emocje, zarówno wśród ich właścicieli, jak i lokatorów. Nasze doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań obejmuje obie te perspektywy, dlatego wiemy, jak różnorodne są to sytuacje i jak ważne jest indywidualne podejście, oparte na szacunku do każdej ze stron. Oferujemy kompleksowe porady dotyczące eksmisji oraz warunków jej przeprowadzania. Dzięki temu nasi Klienci mają niezbędną wiedzę, za sprawą której mogą uniknąć skutków dotyczących eksmisji lub je znacząco zmniejszyć. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie procedury sądowej. Sporządzamy m.in. pozwy o eksmisje oraz wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Prawo cywilne obejmuje niezwykle szeroki zakres problemów, związanych z codziennością każdego z nas. Poznanie wszystkich przepisów przez osoby, które na co dzień nie mają z nimi kontaktu, jest bardzo trudne. Może też przyczynić się do powstania poważnych błędów, a w konsekwencji narazić daną osobę na niepotrzebne straty: pieniędzy i czasu. Dlatego zachęcamy do korzystania z fachowej pomocy naszej kancelarii. My zajmiemy się tym, na czym się znamy, a Państwo pozbędą się obaw związanych z niewystarczającym przygotowaniem do sprawy. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w sprawach spadkowych w Zielonej Górze – zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych wykwalifikowanych specjalistów.