Reprezentowanie przed sądem – Zielona Góra

kajdankiZajmujemy się reprezentowaniem przed sądem w Zielonej Górze –zarówno w roli obrońcy oskarżonych, jak i pełnomocnika pokrzywdzonych. Nasze doświadczenie w obu tych rolach ułatwia nam trafne szacowanie różnych rozwiązań, z uwzględnieniem obu perspektyw postępowania karnego. Mamy uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi w całej Polsce, a także prawo do składania kasacji i skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W ramach prawa karnego nasza kancelaria zapewnia wsparcie we wszelkiego typu postępowaniach. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym, czyli takich, dla których ma być prowadzone dochodzenie, np. zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej, wybryki chuligańskie, znieważenie funkcjonariuszy, spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, groźby karalne. Są to również postępowania z zakresu prawa rodzinnego w Zielonej Górze. Świadczymy także usługi w sprawach objętych śledztwem, dotyczących m.in. kradzieży rozbójniczych, grup przestępczych oraz zabójstw.

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu postępowania karnego wykonawczego  (przerwy w karze, warunkowe zwolnienia z odbycia reszty kary, odroczenia wykonania kar). Oferujemy także pomoc w postępowaniach objętych zarówno europejskim nakazem aresztowania (ENA), jak i europejskim nakazem dochodzeniowym (END). ENA zastępuje procedury ekstradycji podejrzanych lub oskarżonych na terenie państw Unii Europejskiej i opiera się na bezpośrednim kontakcie między organami sądowymi w określonych krajach. END obliguje zaś państwo unijne do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych służących uzyskaniu materiału dowodowego w sprawie karnej, która toczy się w innym państwie.

Co jeszcze warto wiedzieć o naszych usługach?

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie prawa nasza kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient był zadowolony ze świadczonych usług. Naszym priorytetem jest kontakt z Klientem, w tym zrozumiała i oparta na faktach komunikacja. W trosce o  jakość usług, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, gruntownie analizujemy każdy problem – oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi. Konsultujemy z nim dalszą strategię działania, przekazując pełne i realne informacje, które pozwalają na samodzielne podjęcie najlepszej decyzji.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia. Dostosowując ofertę do potrzeb Klientów, proponujemy różne warianty wsparcia w danej sprawie. Klient może nam zlecić prowadzenie całej sprawy, tylko  pewnego jej etapu lub wykonanie pojedynczej czynności np. przygotowanie pisma procesowego. Warto w tym miejscu podkreślić, że postępowania sądowe wiążą się z koniecznością dokonywania różnego typu opłat sądowych – których wysokość regulują przepisy. Kwoty te trafiają do sądów, nie zaś do pełnomocników. Zapraszamy również do poznania naszych usług doradztwa prawnego w Zielonej Górze.

Warto powierzyć nam reprezentowanie przed sądem w sprawach karnych oraz postępowaniach innego typu. Profesjonalna pomoc, oparta na zaufaniu i otwartej komunikacji z Klientem dotyczącej realnych możliwości, jakie wiążą się z jego sprawą, to nasze kluczowe wartości. Stawiamy na wiarygodność i rzetelną analizę sytuacji. Mówimy, jak jest i jakie mogą być konsekwencje. Ma to znaczenie w każdego rodzaju sprawach, a zwłaszcza w sprawach karnych – których pierwszy etap, czyli postępowanie przygotowawcze, determinuje ich dalszy przebieg. Już podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia i przed zebraniem dowodów warto skorzystać z pomocy prawnika. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.