Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

podział

Rozwód wiąże się z koniecznością podziału zgromadzonego podczas trwania małżeństwa majątku. Często w jego skład wchodzi prowadzona przez jednego lub oboje współmałżonków firma, która jest źródłem dochodu. Jak podzielić przedsiębiorstwo w związku z rozwodem. Jest kilka możliwości podziału majątku firmowego, z których można skorzystać. Wyjaśniamy, w jaki sposób najczęściej dzielone są przedsiębiorstwa po rozwodzie.

Jedno przedsiębiorstwo, wiele możliwości podziału…

Rozwód jest trudnym doświadczeniem, które wymusza podział majątku wspólnego. Zaliczamy do niego wszystkie dobra wspólnie zgromadzone od momentu zawarcia małżeństwa, o ile nie zostały spisane odpowiednie umowy przedmałżeńskie. Skupmy się na dość częstej sytuacji wspólnego założenia firmy przez małżonków na etapie trwania małżeństwa. W takim przypadku mamy do czynienia ze współwłasnością, która może zostać podzielona np. pod względem posiadanych udziałów. W praktyce rzadko zdarza się, że byli już małżonkowie chcą wspólnie prowadzić firmę po rozwodzie. Wówczas można zdecydować się np. na podpisanie umowy w obecności notariusza, która zobowiąże jednego z byłych małżonków do spłaty udziałów drugiej strony, co sprawi, że firma stanie się jej wyłączną własnością.

Kwestia podziału przedsiębiorstwa jest dość skomplikowana, dlatego warto poradzić się doświadczonego prawnika. W szczególności problematyczny może okazać się podział jednoosobowej działalności gospodarczej, która wchodzi w skład majątku wspólnego, bo została założona przez jednego z małżonków po ślubie oraz firmy założonej przed zawarciem związku małżeńskiego, jednak finansowanej na etapie małżeństwa ze wspólnych środków.

Jak można podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Istnieją dwa rozwiązania, czyli ugoda oraz sprawa sądowa. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Wsparcie prawnika przyda się na każdym z etapów postępowania rozwodowego, bo pozwala uniknąć błędnych decyzji, które związane są m.in. z brakiem znajomości obowiązujących przepisów prawa.