Kiedy wina współmałżonka jest istotna przy rozwodzie?

obrączki

Choć rozwodzącym się małżonkom często udaje się uzyskać rozwód bez orzekania o winie, istnieją sytuacje, w których jedna lub obie strony dążą do rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie. W jakich sytuacjach wina współmałżonka będzie istotna przy rozwodzie.

Rozwód z orzeczeniem o winie w przepisach prawa

Gdy któreś z małżonków domaga się wydania wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie, decyzja w tej sprawie należy do sądu. Sąd bada który z małżonków odpowiada za rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd może uznać, że do rozpadu małżeństwa doszło z winy żony, męża lub obydwu stron.

Postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie trwa z reguły dużo dłużej niż w przypadku rozwodów zawieranych polubownie. Jednak jego skutki mogą być dalekosiężne i w wielu sytuacjach, warto wnioskować o właśnie takie zakończenie małżeństwa.

Możliwość zasądzenia rozwodu z orzekaniem o winie jest wymieniona się w art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto w wyroku rozwodowym sąd podejmuje decyzje dotyczące opieki nad dziećmi oraz zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu – tutaj wina małżonków też może mieć istotne znaczenie. Wreszcie sąd może zasądzić alimenty ze strony małżonka winnego rozpadu małżeństwa na rzecz małżonka, którego winy nie wskazano.

Warto zaznaczyć, że wina małżonka powinna być odpowiednio wykazana. Wśród argumentów, które mogą skutkować uznaniem jednego z małżonków za winnego rozpadu małżeństwa, możemy wyróżnić stosowanie przemocy domowej, zdrady małżeńskie, chorobę alkoholową czy trwonienie wspólnego majątku.

W sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Profesjonalna pomoc prawna może być niezbędna, gdy zależy nam na korzystnym wyroku.