Jak ogłosić upadłość konsumencką?

smutny pan

Popadnięcie w długi może być prostsze, niż się wydaje. Niekiedy tylko jedna sytuacja życiowa może spowodować, że dana osoba stanie się zupełnie niewypłacalna. Mowa tu na przykład o chorobach, nagłej utracie pracy i wielu innych czynnikach. Narastające zobowiązania spędzają sen z powiek niejednej osobie. Powodują jednocześnie mnóstwo stresu i napięcia. Na szczęście jest na to rozwiązanie!

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Najprościej mówiąc, upadłością konsumencką nazywamy takie postępowanie, które ma na celu oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Chodzi o to, aby dana osoba mogła w prostszy sposób uregulować ciążące na niej należności. W konsekwencji wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni. Ważne jest to, aby ustalić, kto należy do ich grona w toku postępowania. W niektórych przypadkach może jednak nastąpić umorzenie części, a nawet i całości długu.

Jako prawnicy z kancelarii adwokackiej z Zielonej Góry, niejednokrotnie mieliśmy okazję wspierać naszych klientów w takim postępowaniu. Z tego powodu doskonale wiemy, jak wielką ulgą okazuje się pozytywne orzeczenie sądu. Wówczas dłużnik ma szansę, aby rozpocząć życie na nowo, bez codziennych obaw i strachu.

Jak przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak już zostało wspomniane, to rodzaj postępowania, a więc cała sprawa toczy się przed sądem. Aby je wszcząć, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek. Formularz można znaleźć na stronie rządowej. Ważne, aby wypełnić go sumiennie. Jeżeli będzie zawierał braki formalne, sąd wezwie dłużnika do ich uzupełnienia. To z kolei przełoży się na niepotrzebne wydłużenie postępowania.

Najważniejszą częścią tego pisma jest uzasadnienie, które może mieć duży wpływ na charakter późniejszego planu spłat. Pamiętaj, że wniosek podlega opłacie w wysokości 30 złotych.