Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument, który umożliwia nam prowadzenie pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Niestety, czasem zdarza się, że ta ważna legitymacja zostaje odebrana przez organy ścigania. Co wtedy zrobić, aby odzyskać utracone uprawnienia? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć odpowiedzi na to pytanie.

 

Za co można stracić prawo jazdy?

Utrata prawa jazdy stanowi dla wielu osób poważny problem. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka, jednak zwykle wynika ona z naszych własnych błędów i nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. W przypadku gdy kierowca popełni wykroczenie przewidujące utratę prawa jazdy, organy ścigania mają prawo do zatrzymania dokumentu. Przykładami takich wykroczeń są m.in.: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h czy ucieczka przed kontrolą drogową.

 

Co robić, by odzyskać utracony dokument?

Jeśli prawo jazdy zostało odebrane na określony czas, nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż minie termin zawieszenia uprawnienia do prowadzenia samochodu. W tym czasie zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych, gdyż w przypadku zatrzymania przez policję, konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Ci, którzy są jednak przekonani, że prawo jazdy zostało im odebrane bezpodstawnie, mogą odwołać się od decyzji organów ścigania. W tym celu najlepiej zasięgnąć porady u radcy prawnego. W Zielonej Górze wsparcie w tym zakresie oferuje Kancelaria adwokacka Kawecka-Guzek & Aleksandrowicz.

W momencie, gdy odwołanie nie przyniesie rezultatów, a termin zakazu prowadzenia samochodu upłynie, konieczne może być ponowne przystąpienie do egzaminu. Wówczas w pierwszej kolejności należy udać się do wydziału komunikacji celem uzyskania skierowania na badania lekarskie i psychotechniczne. Po ich przejściu oraz opłaceniu stosownych opłat otrzymuje się skierowanie na egzamin teoretyczny i praktyczny. Z dokumentem tym należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) oraz ustalić termin egzaminu. Po zdaniu egzaminów otrzymuje się świadectwo, które należy dostarczyć do wydziału komunikacji. Tam, po dokonaniu stosownych opłat, zostanie wydane nowe prawo jazdy, a wraz z nim przywrócone uprawnienia do prowadzenia pojazdu.