Rozwód a prawo do opieki nad dziećmi. Co warto wiedzieć?

para i dziecko

Rozwód to wyjątkowo trudne doświadczenie nie tylko dla obojga partnerów, lecz także dla ich dzieci. Ich dobro powinno być zatem na pierwszym miejscu i wszelkie ustalenia powinny zmierzać do jak najlepszego rozstrzygnięcia kwestii opieki nad nimi. Kto zatem podejmuje takie ustalenia i komu należy się prawo do opieki nad dziećmi po rozwodzie?

Władza rodzicielska a prawo do opieki

Wbrew pozorom rozwód nie oznacza przyznania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Zgodnie z prawem przysługuje ona obojgu rodzicom do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli rodzice dojdą ze sobą do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi po rozwodzie, to powinni je przedstawić sądowi w formie pisemnej. Jeżeli sąd uzna, iż jest ono zgodne z dobrem dziecka, to wówczas uwzględnia takie porozumienie. Kiedy natomiast rodzice dzieci są mocno skonfliktowani i porozumienie jest niemożliwe, zadanie rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii przejmuje sąd. Istnieje wiele rodzajów opieki nad dziećmi po rozwodzie, do których zaliczamy:

  • opiekę obojga rodziców,
  • opiekę naprzemienną,
  • jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie,
  • jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W skrajnych przypadkach rażącego zaniedbania można pozbawić tej władzy oboje rodziców. Częściej władza rodzicielska przyznawana jest matkom niż ojcom, choć aktualnie rośnie trend przyznawania jej obojgu małżonkom. Jeżeli mamy wątpliwości, co będzie najlepsze dla dziecka i nie wiemy, jak uregulować relacje w rodzinie po rozwodzie, warto skorzystać z usług kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa rodzinnego.

Czy zdanie dziecka się liczy?

Jeżeli rozwój umysłowy i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają, sąd uwzględni także jego zdanie w tej kwestii. W tym celu stosuje się niebezpośrednie metody, takie jak rozmowa, zabawa lub obserwacja, aby poznać jego życzenia i oczekiwania odnośnie opieki rodzicielskiej. Z reguły stosuje się także zasadę o nierozdzielaniu rodzeństwa.