Różnice między rozwodem a separacją

kłótnia pary

Pary, między którymi się nie układa w małżeństwie, planują formalne zakończenie związku. Mają do wyboru rozwód i separację. Często jednak nie widzą różnicy między pojęciami i nie są w stanie określić, w jakich sytuacjach powinni rozważyć każdą z instytucji. Rozpad pożycia nie zawsze powinien być definitywny. Warto niekiedy go „zawiesić”, by po pewnym czasie wrócić do siebie.

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Rozwód i separacja zdecydowanie różnią się od siebie i dlatego warto poznać za i przeciw, żeby podjąć ostateczną decyzję. Rozkład pożycia małżeńskiego może być czasowy lub trwały, czyli zupełny. Separacja a rozwód:

  • żona nie może powrócić do nazwiska panieńskiego,
  • małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy,
  • nie powoduje rozwiązania małżeństwa,
  • nie ma możliwości zawarcia ślubu cywilnego,
  • powstaje obowiązek alimentacyjny,
  • może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków.

Przy rozwodzie następuje ostateczne rozwiązanie małżeństwa. Jednak warto niekiedy wstrzymać się z podjęciem tego typu decyzji i przeczekać kryzys. Jeśli decyzje pary różnią się od siebie, sąd bierze pod uwagę, po której stronie leży wina i na tej podstawie orzeka, co następuje. Zawsze pod uwagę bierze dobro małoletnich dzieci. Kancelaria adwokacka Kawecka-Guzek & Aleksandrowicz udziela porad w tych kwestiach, więc warto umówić się na konsultację.

Czy rozwód i separacja, ma wpływ na dziedziczenie?

Po rozwodzie jeden z małżonek nie ma prawa do zachowku, po śmierci drugiego. Może dziedziczyć wtedy, gdy zostanie spisany testament w trakcie trwania związku. Jednak i w tym przypadku powołani do otrzymania majątku, dzieci lub wnuki mogą wystąpić o wyłączenie go ze spadku. Inaczej jest w przypadku separacji faktycznej, kiedy para rozstała się i ustała między nimi więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. Nie rodzi ona natomiast żadnych skutków prawnych i nadal pozostają w związku, więc po zgonie jednego z nich, druga osoba dziedziczy dobra, wraz z dziećmi. Jeśli jednak mamy do czynienia z separacją faktyczną, orzekaną przez sąd, małżonek zmarłego jest traktowany tak, jak w przypadku rozwodu.