Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

mediacje

Mediacja to sposób na różnego rodzaju spory. Coraz częściej bezstronny, neutralny mediator uczestniczy w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy mającymi się rozejść małżonkami. Dotyczy to nie tylko samego rozwodu oraz ewentualnego odstąpienia od decyzji o rozstaniu, ale także podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Wyjaśniamy, czym jest mediacja i czy warto zdecydować się na to rozwiązanie.

Mediacja w sprawach rozwodowych

Rozwód to jedno z trudniejszych doświadczeń, jednak czasami nie widzimy innego wyjścia z trudnej sytuacji. W sprawach rozwodowych, które są skutkiem m.in. stosowania przemocy psychicznej i fizycznej względem współmałżonka oraz dzieci i innych członków rodziny, nie stosuje się mediacji jako sposobu na polubowne rozwiązanie konfliktu. Ma to związek z zagrożeniem, jakie wiąże się z pozostaniem w związku na skutek wypracowanego porozumienia pomiędzy stronami. Mediację stosuje się w przypadku, gdy istnieje szansa na wypracowanie kompromisu, który doprowadzi do utrzymania małżeństwa i zapobiegnie rozbiciu rodziny. Mediacje w sprawach rozwodowych nie mają jednak na celu jedynie odstąpienia od decyzji o rozwodzie, choć często postrzegane są właśnie w taki sposób. Mediacja jest także sposobem na kompromis w sprawach majątkowych oraz polubowne rozwiązanie konfliktu w kwestii opieki nad dziećmi. Dzięki mediatorowi można uspokoić towarzyszące rozwodowi emocje, dojść do porozumienia w wielu ważnych kwestiach, a także spojrzeć na problem z nieco innej perspektywy. Rolą mediatora w sprawach rozwodowych jest przede wszystkim pokazanie skłóconym stronom, że mogą dojść do wzajemnie wypracowanego i akceptowalnego kompromisu.

Kiedy mediacja ma sens?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy mediacja ma sens oraz kiedy jest najlepszym rozwiązaniem, bo każda sprawa rozwodowa jest inna. W wielu sprawach rozwodowych mediacja okazuje się sposobem na mniej stresujące rozstanie oraz uniknięcie długotrwałych sporów na sali sądowej. Z pewnością warto skorzystać z mediacji, gdy czujemy, że związek można jeszcze uratować. Mediacja nie jest obowiązkowa, aby w rozwiązanie konfliktu włączył się mediator, każda ze stron musi wyrazić na to zgodę. Co więcej, pomoc mediatora pozwala dojść do porozumienia także w sytuacji, gdy decyzja o rozwodzie jest nieodwołalna, jednak w związku z rozstaniem pojawiają się problemy dotyczące podziału zgromadzonego majątku wspólnego, dalszych losów wspólnie prowadzonej firmy oraz opieki nad małoletnimi dziećmi, a także ich wychowania po rozwiązaniu małżeństwa.