Czy alimenty wliczane są do dochodu?

Czy alimenty wliczane są do dochodu?

stos banknotów

Zgodnie z Ustawą o PIT, alimenty są wliczane do dochodu, choć w praktyce istnieje od tego kilka wyjątków. Jakich dokładnie i kiedy takiego świadczenia nie trzeba ujmować w deklaracji PIT?

Kiedy alimenty zwolnione są z podatku?

Zgodnie z Ustawą o PIT, obowiązku ujęcia tej kwoty w rozliczeniu nie mają osoby pobierające takie świadczenia na rzecz:

  • małoletnich, którzy nie ukończyli 18. roku życia,
  • dzieci, które dodatkowo otrzymują dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną (bez względu na wiek),
  • dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, a kwota zasądzonych alimentów nie przekracza 700 zł.

Co oznacza to w praktyce? Rodzice, którzy pobierają alimenty, nie mają obowiązku odprowadzania podatku za takie świadczenie oraz ujmowania go w rocznym rozliczeniu, o ile zostały spełnione powyższe kryteria.

Kiedy ma miejsce opodatkowanie alimentów?

Przepisy wskazują także, kiedy takie świadczenie musi być opodatkowane. Konieczność ta ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy alimenty są wypłacane nie na rzecz dzieci, a innych osób dorosłych. W praktyce więc alimenty wlicza się do dochodu gdy:

  • Świadczenie ustalone sądowo lub na podstawie ugody sądowej przekracza kwotę 700 zł i przeznaczane jest nie na dzieci, a inne osoby dorosłe. Wówczas podatek płaci się jednak od nadwyżki, a nie od całej kwoty,
  • kwota alimentów na rzecz innych osób dorosłych została określona na podstawie porozumienia (bez udziału sądu). W takiej sytuacji ma miejsce opodatkowanie całej kwoty.

Zgodnie z Ustawą o PIT, opodatkowanie konieczne jest też w przypadku odsetek od alimentów i to niezależnie od tego, czy chodzi o alimenty na dorosłe dzieci, dzieci małoletnie czy inne osoby.

Trzeba pamiętać też o tym, że alimenty wliczane są do dochodu w rocznym zeznaniu albo PIT-36 (dokument głównie dla osób prowadzących małe przedsiębiorstwa), albo PIT-37 (osób posiadających przychody rozliczane poprzez płatników).

Jak widać rozliczanie alimentów, nie należy do kwestii nadmiernie skomplikowanych. Jednak osoby mające z tym problem lub potrzebujące pomocy w zakresie ustalania, podwyższania lub obniżania stawki alimentacyjnej, powinny skontaktować się z prawnikiem. Jeśli i Państwo poszukują takiego wsparcia, zachęcamy do sprawdzenia oferty naszej Kancelarii i do skontaktowania się.