Jak napisać testament?

testament

Decyzja o spisaniu testamentu często jest odkładana w czasie. Niemniej w wielu przypadkach, im wcześniej ureguluje się sprawy majątkowe w razie ewentualnej śmierci, tym lepiej. Dzięki temu nie tylko można zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych, ale przede wszystkim uniknąć rodzinnych sporów. Jak sporządzić taki dokument? Dla tych, którzy zadają sobie to pytanie, przygotowaliśmy niniejszy artykuł.

 

Jak sporządzić testament ważny w świetle prawa?

Pierwszym krokiem do sporządzenia ważnego w świetle przepisów testamentu jest wybór odpowiedniej formy. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów testamentów, jednak najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu notarialnego. Spisanie testamentu w formie aktu notarialnego pozwala uniknąć błędów w dokumencie, a dodatkowo sprawia, iż jego treść jest trudniejsza do podważenia niż w przypadku testamentu własnoręcznego. Testament notarialny można podważyć jedynie po wszczęciu sprawy spadkowej. W Zielonej Górze prowadzeniem takich postępowań zajmuje się nasza kancelaria. Co więcej, obowiązkiem notariusza jest przechowywanie oryginału testamentu, aż do chwili jego otwarcia.  W związku z tym eliminuje się ryzyko, iż dokument zaginie po śmierci testatora bądź zostanie spreparowany.

 

Jakie informacje muszą się znaleźć w testamencie?

Aby testament był ważny, musi zawierać pewne niezbędne elementy. Przede wszystkim, spadkodawca powinien jasno i precyzyjnie określić swoją wolę oraz wskazać osoby, które mają być objęte dziedziczeniem. Kluczowym elementem testamentu jest również wyznaczenie wykonawcy testamentu, czyli osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień spadkodawcy oraz za sprawy związane z podziałem majątku. Wykonawcą testamentu może być jedna z osób dziedziczących lub osoba trzecia. Dobrze jest również określić sposób podziału majątku między spadkobierców oraz ewentualne zasady współdziedziczenia.

Testament powinien również zawierać informacje dotyczące przyszłości dzieci niepełnoletnich, takie jak wyznaczenie opiekuna prawnego, który będzie dbał o ich dobro materialne i osobiste. W przypadku posiadania zwierząt domowych warto również przemyśleć, kto miałby się nimi zaopiekować po śmierci spadkodawcy. Oprócz wymienionych wyżej elementów testament może zawierać również inne postanowienia, takie jak np. wyrażenie woli co do sposobu pochówku czy przekazanie darowizny na cele charytatywne.