Czy przy konkubinacie możliwy jest podział majątku?

podział majątku

Konkubinat, czyli nieformalna forma związku dwojga osób, od lat budzi wiele kontrowersji i pytań dotyczących praw i obowiązków wynikających z takiego układu. W przeciwieństwie do małżeństwa konkubinat nie jest uregulowany prawnie, co sprawia, że osoby pozostające w takim związku mogą napotkać liczne problemy, zwłaszcza w kwestii podziału majątku. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej tematyce i odpowiemy na najbardziej nurtujące pytania.

Czym jest konkubinat?

Konkubinat to związek dwojga osób, które żyją razem, lecz nie są ze sobą formalnie związane poprzez związek małżeński. W Polsce konkubinat nie jest uznawany przez prawo jako równorzędny z małżeństwem, co oznacza brak uregulowań prawnych dotyczących wspólnego życia konkubentów. W praktyce oznacza to, że osoby pozostające w konkubinacie nie mają takich samych praw i obowiązków jak małżonkowie. Zasadnicze różnice dotyczą również podziału majątku w razie rozstania.

Jak przebiega podział majątku w konkubinacie?

W kwestii podziału majątku między partnerami pozostającymi w konkubinacie sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku małżeństwa. W małżeństwie majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania związku jest uznawany za majątek wspólny i podlega podziałowi w przypadku rozwodu. W konkubinacie brak takiego uregulowania sprawia, że podział majątku może być trudniejszy do przeprowadzenia.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy z partnerów pozostających w konkubinacie jest właścicielem majątku nabytego przez niego przed rozpoczęciem wspólnego życia oraz tego, co zdobył samodzielnie w trakcie trwania związku. W praktyce oznacza to, że ewentualny podział majątku może być dokonany tylko na podstawie porozumienia między partnerami.

W przypadku braku porozumienia między konkubentami możliwe jest wystąpienie np. do sądu o podział majątku w Zielonej Górze. Sąd może dokonać takiego podziału, jednak będzie to wymagało udowodnienia przez jednego z partnerów, że drugi partner przyczynił się do powstania lub zwiększenia wartości majątku. W praktyce może to być bardzo trudne do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą takie elementy jak nieruchomości czy przedsiębiorstwa. Alternatywą dla konkubentów może być zawarcie umowy majątkowej, która określi zasady podziału majątku w przypadku rozstania. Tego rodzaju umowa może być zawarta przed notariuszem i może określać, jak majątek nabyty przez partnerów w trakcie trwania związku będzie rozdzielony między nimi.