W jakich sytuacjach uzyskanie rozwodu jest niemożliwe?

rozwód

Wydawać by się mogło, że złożenie pozwu o rozwód wystarczy, by go uzyskać. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisami rozwód może zostać zasądzony wyłącznie w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Istnieją jednak przesłanki przemawiające za tym, by sąd odmówił rozwiązania małżeństwa. Co się do nich zalicza?

W jakim przypadku rozwód jest niemożliwy do przeprowadzenia?

Odmowa udzielania rozwodów następuje w przypadku, gdy sąd nie stwierdzi trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W praktyce oznacza, że uznaje, iż pomiędzy stronami nie ustały więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia daje szansę na to, że skłóceni małżonkowie mogą dojść do porozumienia i odbudować swoją relację.

Przesłanki negatywne – czyli kiedy sąd może nie dać rozwodu?

Powodem nieudzielenia rozwodu, pomimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa, są również przesłanki negatywne. Zalicza się do nich:

  • naruszenie dobra małoletnich dzieci – rozwód jest niemożliwy do przeprowadzenia, jeśli rozpad małżeństwa wpłynie negatywnie na rozwój dziecka lub osłabi jego relacje z jednym z rodziców,
  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego – do rozwiązania związku małżeńskiego może nie dojść, jeśli jedna ze stron doznałaby z tego powodu rażącej krzywdy. Przykładem jest sytuacja, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga wsparcia współmałżonka,
  • wniesienie pozwu o rozwód przez osobę winną rozpadowi pożycia – sąd nie udzieli rozwodu, jeśli druga strona (niewinna) nie wyrazi zgody na rozwiązanie związku.

W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto ją skonsultować ze swoim prawnikiem. W Zielonej Górze doradztwo prawne w tym zakresie oferuje nasza kancelaria.