Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

kobieta zatyka uszy

Kiedy umiera bliska osoba, powstaje pytanie o to, co zrobić ze zgromadzonym przez nią majątkiem. Sytuacja staje się problematyczna, jeżeli zmarły nie zostawił po sobie testamentu. Wówczas nie jest bowiem do końca jasne, jaka dokładnie była jego wola. Jest to jedna z przyczyn powstawania sporów spadkowych. Każdy, kto rości sobie prawo do majątku zmarłej osoby, może bowiem wtedy uzasadniać, że to jemu należy się największa część środków. Do trudnych do rozstrzygnięcia spraw może jednak dochodzić nawet wówczas, jeżeli zmarły pozostawi po sobie testament.

Niejasna wola zmarłego

Dlaczego niepozostawienie testamentu nie jest jedyną przyczyną powstawania sporów spadkowych? Dlatego, że z różnych powodów ostatnia wola zmarłego może zostać podważona. Jeżeli jakaś osoba będzie nieusatysfakcjonowana z tego, jaką część majątku otrzymała, może chcieć wykazać, że na testament miały wpływ czynniki wprowadzające zamęt w zamierzenia zmarłego.

Jednym ze scenariuszy, który uprawnia do kwestionowania testamentu, jest ten, wedle którego nieżyjąca już osoba w chwili sporządzania tego dokumentu była niepoczytalna. Inna sytuacja, z uwagi na którą można domagać się zmian w podziale spadku, powstaje wtedy, kiedy to na wolę zmarłego w istotny sposób mają wpływ osoby trzecie. Czasem testament może też już być po prostu nieważny, na przykład w sytuacji, w której został sporządzony kilka lat przed śmiercią i od tamtej pory nie został zmieniony. Jeśli zaś główny zarządca spadku odnosi się bez szacunku do reszty spadkobierców i próbuje zagarnąć cały majątek dla siebie, to również takie zachowanie może spowodować spór.

Odpowiednie zabezpieczenie rodziny

Istnieją jeszcze przyczyny sporów spadkowych, które wynikają z roszczeń osób najbliżej spokrewnionych ze zmarłym. Małżonek czy dzieci mają bowiem prawo do tego, by po śmierci partnera lub rodzica otrzymać odpowiednie zabezpieczenie na przyszłość (proporcjonalne do tego, co pozostawił zmarły).

Biorąc pod uwagę liczbę powodów, które mogą doprowadzić do sporów spadkowych, trzeba przyznać, że o te ostatnie wcale nie jest trudno. Warto dążyć do tego, aby porozumieć się co do rozwiązania sporu w gronie spadkobierców. Jeśli jednak jest to niemożliwe, pozostaje skierować sprawę do sądu.