Alimenty

Sprawy o alimenty

Nasza Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

  • ustalenia alimentów,
  • podwyższenia alimentów,
  • obniżenia alimentów.

Jeżeli macie Państwo małoletnie dzieci i nie macie ustalonego obowiązku alimentacyjnego lub nie zgadzacie się z kwotą przekazywaną przez drugiego rodzica umówcie się do nas na poradę prawną, a omówimy szczegółowo wszystkie możliwości ustalenia stałych świadczeń alimentacyjnych. Okoliczność, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów pozostaje bez pracy lub ukrywa dochody nie przeszkodzi nam w uzyskaniu alimentów, liczą się bowiem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, a nie faktycznie wykazywane dochody.

Wraz z wiekiem dziecka, koszty jego utrzymania rosną. Jeżeli minęły dwa lata od orzekania o poprzednich alimentach warto wystąpić o ich podwyższenie. Jeżeli nie minął ten okres czasu, lecz zmieniły się okoliczności, wzrosły koszty utrzymania dziecka, lub zmalały Państwa dochody – również zaproponujemy sprawę o podwyższenie alimentów.

alimenty

WAŻNE:

Będziemy potrzebować faktury imienne związane z kosztami utrzymania dziecka!

Jeżeli kupujecie dziecku ubrania, sprzęty sportowe, kosmetyki, lekarstwa itd. warto poprosić o fakturę. Obecnie Sądy co do zasady nie uwzględniają paragonów zakupowych, ale i tu możemy pomóc. Faktura imienna pozwoli w Sądzie udowodnić ile faktycznie kosztuje Państwa utrzymanie dziecka.

W sytuacji, gdy jesteście Państwo zobowiązani do płacenia alimentów a sytuacja życiowa spowodowała, że nie jesteście w stanie ich nadal płacić – nie popadajcie w długi, wystąpicie do Sądu o obniżenie alimentów. Pozwoli to uniknąć egzekucji komorniczej.

Pomagamy również w egzekucji alimentów, którą można prowadzić nie tylko z wynagrodzenia, ale także z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECI

Osobnym tematem, w którym specjalizuje się nasza Kancelaria są alimenty na dorosłe dzieci.

Jeżeli ukończyliście 18 rok życia, ale cały czas się uczycie i nie osiągnęliście jeszcze możliwości samodzielnego utrzymania przysługują Państwu alimenty od obojga rodziców.

Pomożemy zgromadzić dokumenty, które ułatwią wygranie procesu i zasądzenie satysfakcjonujących alimentów.