Prawo karne

Prawo karne reprezentowanie przed sądami – Zielona Góra

Mamy uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi w całej Polsce, a także prawo do składania kasacji i skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W ramach prawa karnego Kancelaria zapewnia również pomoc we wszelkiego typu sprawach. Udzielamy pomocy prawnej zarówno w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym (takich, dla których ma być prowadzone dochodzenie, np. zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej, wybryki chuligańskie, znieważenie funkcjonariuszy, spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, groźby karalne), jak i w sprawach objętych śledztwem (kradzieże rozbójnicze, grupy przestępcze, zabójstwa). Prowadzimy także sprawy z zakresu postępowania karnego wykonawczego  (przerwy w karze, warunkowe zwolnienia z odbycia reszty kary, odroczenia wykonania kar). Oferujemy także pomoc w sprawach objętych europejskim nakazem aresztowania (ENA), jak i europejskim nakazem dochodzeniowym (END).

Co warto wiedzieć?

Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient był zadowolony ze świadczonych usług. W trosce o ich jakość każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi. Konsultujemy z nim dalszą strategię działania, przekazując pełne informacje, które pozwalają na samodzielne podjęcie najlepszej decyzji.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia. Dostosowując ofertę do potrzeb Klientów, proponujemy różne warianty wsparcia w danej sprawie. Klient może nam zlecić prowadzenie całej sprawy, tylko  pewnego jej etapu procesu lub wykonanie pojedynczej czynności np. przygotowanie pisma procesowego. Zapraszamy do poznania usług doradztwa prawnego.