Rozdzielność majątkowa

SPRAWY O ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ I PODZIAŁ MAJĄTKU

Jeżeli chcecie Państwo dokonać podziału majątku wspólnego, a jesteście z związku małżeńskim, konieczne będzie zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Możliwe jest to na kilka sposobów:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, jeżeli jest zgoda obu stron
  • rozwód
  • separacja
  • zniesienie wspólności majątkowej przed Sądem.

Jeżeli żyjecie Państwo w separacji, możliwe jest ustanowienie rozdzielności przed Sądem Rejonowym, nawet jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Takie sprawy prowadzimy, jeśli perspektywy na szybkie zakończenie rozwodu są małe, a Klientowi zależy np. na zaciągnięciu kredytu lub dokonaniu podziału majątku przed rozwodem.

Podział majątku jest bowiem możliwy dopiero, gdy między małżonkami nie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

podzial

Sprawy o podział majątku są to skomplikowane i długotrwałe procesy, z uwagi na częstą konieczność dokonania wyceny np. mieszkania przez biegłych rzeczoznawców. Jeżeli jesteście Państwo jednakże zgodni co do wartości poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego nie będzie potrzeby dokonywania takich wycen i sprawa może zakończyć się szybciej. Możliwe jest również w tych postępowaniach rozliczanie nakładów np. jeżeli któreś z małżonków sprzedało mieszkanie, które posiadało przed ślubem i pieniądze ze sprzedaży przekazało na wybudowanie wspólnego domu lub zakup innego mieszkania pomożemy rozliczyć ten nakład.

Dość częstym problemem, z którym się spotykamy w naszej praktyce jest podział majątku, obciążonego kredytem bankowym. Taki podział jest jak najbardziej możliwy, zabezpieczamy naszych Klientów, aby w sytuacji, gdy nie chcą pozostać w zadłużonym mieszkaniu, zostali zwolnieni z kredytu hipotecznego.