Rozdzielność majątkowa

Sprawy o rozdzielność majątkową i podział majątku - Zielona Góra

Jeżeli chcecie Państwo dokonać podziału majątku wspólnego, a jesteście w związku małżeńskim, konieczne będzie zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Zapraszamy do poznania usług doradztwa prawnego.

Możliwe jest to na kilka sposobów, mianowicie poprzez:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, jeżeli jest zgoda obu stron,
  • rozwód,
  • separację,
  • zniesienie wspólności majątkowej przed Sądem.

Jeżeli żyjecie Państwo w separacji, możliwe jest ustanowienie rozdzielności przed Sądem Rejonowym, nawet jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Takie sprawy prowadzimy, jeśli perspektywy na szybkie zakończenie sprawy rozwodowej są małe, a Klientowi zależy np. na zaciągnięciu kredytu lub dokonaniu podziału majątku przed uzyskaniem rozwodu. Podział majątku jest bowiem możliwy dopiero wtedy, gdy między małżonkami nie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

podzial

W czym jeszcze pomagamy?

Sprawy o podział majątku są to skomplikowane i długotrwałe procesy. Wynika to z faktu, iż często wymagają dokonania wyceny np. mieszkania przez biegłych rzeczoznawców. Jeżeli jednak jesteście Państwo zgodni co do wartości poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, to wykonywanie wycen nie będzie konieczne, a to pozwoli przyśpieszyć moment zakończenia sprawy. W trakcie tego typu spraw, jest możliwe również rozliczenie nakładów i wydatków. Dotyczą one sytuacji, w których np. jeden z małżonków sprzedał mieszkanie, którego był właścicielem, a uzyskane środki przeznaczył na budowę wspólnego domu lub zakup mieszkania.

Dość częstym problemem, z którym się spotykamy, jest podział majątku obciążonego kredytem bankowym. Podział ten jest jak najbardziej możliwy – zabezpieczamy Klientów, aby w sytuacji, gdy nie chcą pozostać w zadłużonym mieszkaniu, zostali zwolnieni z kredytu hipotecznego.