Blog

Czy ślub brany za granicą będzie ważny w Polsce?

Czy ślub brany za granicą będzie ważny w Polsce?

Myśląc o ślubie branym za granicą tak naprawdę mamy do czynienia z szeregiem bardzo różnych przypadków: ślubu w ambasadzie lub konsulacie Polski, ślubu przed urzędnikami innego państwa, małżeństwa zawieranego z obcokrajowcem lub tego zawartego przez parę obywateli Rzeczypospolitej. Każda z tych sytuacji jest inna i każda nakłada na nas inne obowiązki. Kiedy

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Bycie współwłaścicielem nieruchomości powoduje znaczne problemy z rozporządzaniem własnym majątkiem. Z zasady współwłaściciele muszą partycypować w kosztach związanych np. z utrzymaniem nieruchomości, jednak w praktyce różnie układają się stosunki pomiędzy kilkoma właścicielami jednej nieruchomości. Podpowiadamy, jak można znieść współwłasność nieruchomości i jakie wiążą się z tym korzyści.

Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

Mediacja to sposób na różnego rodzaju spory. Coraz częściej bezstronny, neutralny mediator uczestniczy w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy mającymi się rozejść małżonkami. Dotyczy to nie tylko samego rozwodu oraz ewentualnego odstąpienia od decyzji o rozstaniu, ale także podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Wyjaśniamy, czym jest mediacja i czy warto zdecydować się na to rozwiązanie.

Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Rozwód wiąże się z koniecznością podziału zgromadzonego podczas trwania małżeństwa majątku. Często w jego skład wchodzi prowadzona przez jednego lub oboje współmałżonków firma, która jest źródłem dochodu. Jak podzielić przedsiębiorstwo w związku z rozwodem. Jest kilka możliwości podziału majątku firmowego, z których można skorzystać. Wyjaśniamy, w jaki sposób najczęściej

Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Pary, między którymi się nie układa w małżeństwie, planują formalne zakończenie związku. Mają do wyboru rozwód i separację. Często jednak nie widzą różnicy między pojęciami i nie są w stanie określić, w jakich sytuacjach powinni rozważyć każdą z instytucji. Rozpad pożycia nie zawsze powinien być definitywny. Warto niekiedy go „zawiesić”, by po pewnym czasie wrócić

Alicja Kawecka-Guzek
e-mail: akawecka.guzek@gmail.com,
tel.: 664601799

Adres:
plac pocztowy 3/1
65-061 Zielona Góra
Tel./fax 68 32 43 311
tel. 68 42 00 053

Artur Aleksandrowicz
e-mail: adwokat.aleksandrowicz@vp.pl,
tel.: 793005578