Blog

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Bycie współwłaścicielem nieruchomości powoduje znaczne problemy z rozporządzaniem własnym majątkiem. Z zasady współwłaściciele muszą partycypować w kosztach związanych np. z utrzymaniem nieruchomości, jednak w praktyce różnie układają się stosunki pomiędzy kilkoma właścicielami jednej nieruchomości. Podpowiadamy, jak można znieść współwłasność nieruchomości i jakie wiążą się z tym korzyści.

Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

Mediacja w czasie rozwodu – kiedy to ma sens?

Mediacja to sposób na różnego rodzaju spory. Coraz częściej bezstronny, neutralny mediator uczestniczy w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy mającymi się rozejść małżonkami. Dotyczy to nie tylko samego rozwodu oraz ewentualnego odstąpienia od decyzji o rozstaniu, ale także podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Wyjaśniamy, czym jest mediacja i czy warto zdecydować się na to rozwiązanie.

Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Jak podzielić przedsiębiorstwo po rozwodzie?

Rozwód wiąże się z koniecznością podziału zgromadzonego podczas trwania małżeństwa majątku. Często w jego skład wchodzi prowadzona przez jednego lub oboje współmałżonków firma, która jest źródłem dochodu. Jak podzielić przedsiębiorstwo w związku z rozwodem. Jest kilka możliwości podziału majątku firmowego, z których można skorzystać. Wyjaśniamy, w jaki sposób najczęściej

Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Pary, między którymi się nie układa w małżeństwie, planują formalne zakończenie związku. Mają do wyboru rozwód i separację. Często jednak nie widzą różnicy między pojęciami i nie są w stanie określić, w jakich sytuacjach powinni rozważyć każdą z instytucji. Rozpad pożycia nie zawsze powinien być definitywny. Warto niekiedy go „zawiesić”, by po pewnym czasie wrócić

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zawarcie związku małżeńskiego to moment, w którym dwoje ludzi staje się jednością – nie tylko w kwestii wspierania się wzajemnie czy stania się rodziną, ale także w kwestiach majątkowych. Ślub wnosi bowiem do związku także wspólność majątkową (o ile małżonkowie nie podpisali intercyzy), co oznacza, że od tej pory wszelkie dobra materialne stają się ich wspólną

Alicja Kawecka-Guzek
e-mail: akawecka.guzek@gmail.com,
tel.: 664601799

Adres:
plac pocztowy 3/1
65-061 Zielona Góra
Tel./fax 68 32 43 311
tel. 68 42 00 053

Artur Aleksandrowicz
e-mail: adwokat.aleksandrowicz@vp.pl,
tel.: 793005578